Enghuizer dialogen VI


Gedichten gemaakt door het collectief De Omsmeders, bij en over het landgoed Enghuizen en bij kunstwerken van de 16e Kunstwandelroute Hummelo | Van Witte Donderdag tot en met Tweede Pinksterdag 2015.

 #-projekt, 3e editie | Hans Mellendijk & Piet Post


           
Foto: © Hans Mellendijk


dwalen over een oud landgoed
woorden die het verhaal laten gebeuren

en waar sprekend kunst wordt gedicht
voor en na de opening 

Dick Molenaar


Foto: © Hans Mellendijk

Foto: © Hans Mellendijk

Foto: © Hans MellendijkWolken zijn overal
en doen je vergeten 
dat je ergens bent.

Piet Post

Foto: © Hans Mellendijk


Foto: © Hans Mellendijk

Foto: © Hans Mellendijk

Foto: © Hans Mellendijk

ga te voet

op het mistige landgoed

geen vogel, geen beweging, alleen
onze hartslag op langzame benen

Nico Arts

Foto: © Hans Mellendijk

weeklagend de warmte tegemoet
dartel voorjaar eindelijk proper

nog even en daar is het koper
slagmaals telkens weer, het doet zo goed

Hans Mellendijk

Foto: © Hans Mellendijk

Foto: © Hans Mellendijk

Foto: © Hans Mellendijk

 Foto: © Hans Mellendijk

hier vindt het plaats
waar het licht versplintert

het donker ademt
het water zingt

hier

Margót Veldhuizen


EEN  VROEGE  OCHTEND

Ga te voet
op het mistige landgoed
geen vogel, geen beweging, alleen
onze hartslag op langzame benen

in de grauwe nevel doemt
het schichtig op;
een enkel parelgrijs moment
in schapenvacht en tilt
de ochtend uit zijn twijfel

een landschap van
zijn uitzicht af
onbehuisde wandelaar
te midden van getalm
dat het onbewoonde deelt
met traag ontwakend licht –

wacht geduldig, treuzel wat
dan dansen de mugjes als vonken

Nico Arts

Foto: © Hans Mellendijk

Foto: © Hans Mellendijk

Foto: © Hans Mellendijk

ORKEST VAN STILTE

op de grens van het verschil
tussen de bomen en het bos
een veelzijdig meetkundige
creatie als platonische hangplek

één rib missend kader voor
open zinnen wol- en bolvormig
die geluid en licht ontleden
in diffuus binnen en buiten

stilte-confrontatie met
de natuur en met jezelf
met vrije geuren en kleuren
voor prikkels en reflectie


Henk Beunk

Gedicht bij het kunstwerk van Gerrie Ploeg.

Foto: © Hans Mellendijk


Foto: © Hans Mellendijk

Foto: © Hans Mellendijk

Foto: © Hans Mellendijk

Foto: © Hans Mellendijk

GEZICHTSPUNT


Germaans blank al tig duizend jaar
monocultuur op Oostnederlands plat

tot eind vijftiger jaren de eerste
Turk, da’s wennen, boh foi toch

buitenstaanders, maar ah lah
arbeidsmigrant, moet kunnen

nu enkel vluchteling, dat dut maor
veel en veelsoortig, boh foi toch

de loop der tijd en de loop
van het geweer kleuren het oosten
anders, onomkeerbaar patroon

nieuwe vergezichten
gewoon in oud landschap
multi-culti naoberschap


Henk Beunk

Gedicht bij het kunstwerk van Martin Pragt.
ALLE BOMEN IN HET WOUD
.

Wolfgrijs zwaar als naamloze nachten
versteende wachtwoorden. Alles begint
en eindigt met verhalen. Over verborgen

offers bijvoorbeeld. Of de vraag: ‘Ben je
als je droomt iedereen?’ Ken je dan van
de wind het geheim? Waait het dan stil?

Alle bomen in het woud is ons land.

Bert Beversonbedorven
in glans
en gloren
als een ochtendlandschap
is het nevelig begin

onbezonnen
jeugdig fel
als de middagzon
snelt het leven
voort

onbeschoft
valt de avond
kleuren
in fletse
grijsheid

als onbegonnen
is de nacht
gevallen
het eind is daar.

Joop Boersma
Het heeft gewaaid. Iemand duwt
de takken terug, veegt waar de bladeren
waren groene bolletjes uit. Morgen

komt hij terug met rood en bruin,
weet niet hoe precies verder daarna,
hoopt dat er weer wind staat die nacht

Maarten Buser


BEDEVAART…

Veilig ingebed
tussen haar mede
bedevaartgangers,
zich voedend aan
en voegend naar
de ruwe boomschors
en haar kleurrijk
geboetseerde cocon
beweegt zij zich
te goeder trouw
naar waar zij
de zon vermoedt
oplichtend als een
gastvrij heilig huisje
in het blauw 
zoete droom van
geen luis in een pels
te worden geacht
maar simpelweg
te zijn die ze is.

Niet gehinderd door
een vlinderlijk verlangen
is de rupsentooi haar
mooi genoeg...

Ankh Gussinklo

Gedicht bij een beeld van Hermine Grob-Riswick.

VORSTINNELIJK DAGBOEKSLOT

Wat was het heerlijk buiten. Terwijl een spook
door Klein-Sonsbeek waarde, ver weg van hier,
aan de overkant van de weg, in Europa,

dat hier louter en alleen bestond
omdat ik, Anna Pavlova d’Orange Nassau
née Romanov, uit het Sint-Petersburg

van de scabreuze Heeckeren d’Anthès hier,
tot het goedmoedig Enghuizen van Heeckeren,
gekomen was. Een hele zomer lang,

dit 1848, waren zichtassen met kruid
gevuld in plaats van kruit, de lucht was zwanger
van heil, de houtwallen vormden als enige hier

barricaden, gekwaak was door eenden… Willem roept mij weer
tot de overkant van de IJssel, reden waarom
ik dit dagboek zal sluiten. Wat was het heerlijk buiten.


Pieter Bas Kempe, oktober 2014


SONNET OP HET SUIDERAS

Van Sevenaer tot Nispen tot Voorst,
Ruys de Beerenbrouck tot Wolfrath:
eerst ná de Heeckerens begon
hun tijd bij de Baakse Overlaat.

Heren van Enghuizen, Cloese, Beurs
gingen hen vóor op 't Zuideras:
vonden, als Hackforts naober, buigen
voor Fransculotten al te kras...

Kopgeld van een ducaat of duizend,
uitwijk naar bevriend Westfalen,
toen tegenrevolutie, met Dorth,
stierf in schoon, eendrachtig falen.

Waarna te Vierakker-Wichmond een banket:
het krijgspaard werd in het koetshuis bijgezet.

                       (op meester August Robert van Heeckeren, heer van voornoemde                                                    landgoederen; hofraad, rekenmeester en vrederechter van Gelre;                                                    burgemeester van Grol en Zutphen; overleden op Allerheiligen 1811 
                         na een kleur- en verzetsrijk Achterhoeks leven)


Pieter Bas Kempe, oktober 2014

Foto: © Hans Mellendijk

 Foto: © Hans Mellendijk

 Foto: © Hans Mellendijk

 Foto: © Hans Mellendijk

Foto: © Hans Mellendijk
MUUR


Stel je eens voor
een wereld zonder muren.
Stel je eens voor.

Ik ben dan de koning
en jij dan koningin.
Gewoon voor één dag.
Helden kunnen we dan zijn
zoals dolfijnen zwemmen.

Staand bij de muur.

Langs vlaggen en vaandels.
En kijk daar de vogels
vliegen van oost naar west
of omdat ze soms ook in het noorden
soms ook in het zuiden willen zijn.

Slecht alle tegenstelling.
Slecht de scheidende muren.
Stel je eens voor
al het volk een eenheid
delend heel het al.

Ja ik ben een dromer
maar niet de enige toch?
Er komt een dag
dat we slechten.

Stel je eens voor.


Hans Mellendijk

Gedicht bij een kunstwerk van Thea Zweerink.  .

Foto: © Hans Mellendijk


Foto: © Hans Mellendijk

wij spelen met licht
verzamelen handen vol
tot de avond valt

lome voorjaarsgeur
adem van een nieuw seizoen
lachende lente

de bloesems van de
acaciabomen zijn
geur en zoete  sneeuw

rumoer in de lucht
aqua-rel en donderslag
kunst nacht in zwart/wit

de lucht is bedekt
de jagende zwaluw vliegt
lager en aardser

kleur is verbeelding
ik probeer het met woorden
vandaag kies ik ‘geel’

Dick Molenaar
MODERN

wandelen door het oude bos van Enghuizen
en zich doof houden voor de oude sirenen:
van de politie, brandweer en ambulance
en boven alles uit die van de eerste van de maand:
whaaheeuuuwhwhaaheeuuuwhwhaaheeuuuwh.

wandelen door het oude bos van Enghuizen
en niet meer willen luisteren naar het zingen
van mooie gevleugelde vrouwen op vogelpootjes:
hoor mij, oh, hoor mij, ik wacht op jou, op jou:
whaaheeuuuwhwhaaheeuuuwhwhaaheeuuuwh.

wandelen door het oude bos van Enghuizen
en zich al lang niet meer modern te voelen
niet bestand tegen hun geluiden ondanks
de proppen was in de hunkerende oren:
whaaheeuuuwhwhaaheeuuuwhwhaaheeuuuwh.

moderne tijden naderen de gehoorgangen
laten ons te pletter slaan op Griekenland.

Louis Radstaak
                                 
VAN HIER AF AAN

zo beeld ik mij een nieuwe wereld in:
wat er niet is,  ligt
in een ver verschiet, er is
op een verder leeg
onmetelijk land in deze groene zee
geen ik geen jij
geen dag, geen uur
west wordt oost bij elke draai
om de centrale boom, taal
geeft hier geen gehoor
ik ontstijgt, vindt jij
in de ademhaal
waaruit wij in elkaar
ontstaan en samen
verder gaan.

Wim van Til

Foto: © Hans Mellendijk

HET ORKEST VAN DE STILTE – binnenin

op de grens van duister
licht gefluister
innerlijk zingen
lied van buiten
keert naar binnen


Foto: © Hans Mellendijk

HET ORKEST VAN DE STILTE – buitenom

bladblazer
drilboor
Motörhead
bescherm je gehoor

slakkenhuis
haarvaten
hartgeruis
stoppen met praten

hoge frequentie
trillingsgetal
tot de essentie
de leer van het al

reikwijdte
zijnskracht
harmonie
zingt fluisterzacht


Helma Snelooper
  
Gedicht bij het kunstwerk van Gerrie Ploeg

Foto: © Hans Mellendijk

LANDGOED ENGHUIZEN

Hier zucht de eik, breekt de tak
vlucht de tor, weeft de spin
vliegt de vlieg, zucht de wind
trilt het web, huilt het kind
jaagt de hond, rent de ree
kraakt het hout, knaagt de muis
zweeft de buizerd, graaft de mol
krast de kraai, valt het blad
speelt de kat, klopt de specht
stroomt de beek , zwemt de vis
wuift het riet, kwaakt de kikker
groeit het gras, staart de koe
wacht het mos, ligt de jongen
streelt het meisje, ruist het graan
bloeit de bloem, straalt de zon
danst de vrouw, kijkt het paard
staat de muur, klimt de man
regent het zilver, leeft de kunst.

Hier vindt het plaats
waar het licht versplintert
het donker ademt
het water zingt.

Hier.

Margót Veldhuizen


Foto: © Hans Mellendijk

LANDGOED

Het bos is een brein.
Ruimvertakte diepte
met wijds perspectief.

Slaap ik nog of ben ik wakker
als de zon de bladeren verwarmt.
Mij een landschap wijst
in rijkgeschakeerde kleuren.
Een bos laat ruisen in de kruinen.
Op fluwelige toppen de lucht klaart
in een wisselspel van schaduwen.

Een droom, geboren op klaarlichte dag,
die beelden laat groeien
in een tuin van samenspel en dwalingen.
  


Foto: © Hans Mellendijk

Foto: © Hans Mellendijk


LANDGOED ENGHUIZEN

Het landgoed heeft
geen woorden nodig.
Het gras, de bomen en het mos,
de muur, de laan.
Het oude koetshuis en
de vijver, in een ochtendnevel.
Het bos, ontwaakt uit winterslaap.
In kruinen nestelen de vogels,
de vissen zijn nog diep verscholen
in de beek.
En uit de holen kruipen jonge dieren.
Het leven zelf is kunst.


Anna Wiersma

Geen opmerkingen:

Een reactie posten