2014 | Enghuizer dialogen V

Ontwerp: Bert Scheuter | Beek en Es

Programma Muziek en Poëzievoordrachten op de Klinkplek 
telkens van 15:30 tot 17:00 u.


20 april: Simon Dermijn dichter en muzikant Jolieke van Osch [zang/gitaar (student muziekschool)] Martin Pragt verhalenverteller & Carla Schaap [zang (aria's van opera's)]

27 april: Maarten Buser en Wim van Til dichters en muzikant Julia von der Fuhr [ukelele]

 4 mei: HiPP: Louis Radstaak, Bert Scheuter en Hans Mellendijk dichters en muzikanten Jet Schrauwen [zang (student muziekschool)] en Peter Schrauwen [gitaar]

11 mei: Henk Beunk en Nico Arts, dichters en muzikanten Duif en Merel; Helma Snelooper en Joséphine Noyons [zang]

 18 mei: Margot Veldhuizen en Lidwiene Vermey dichters en muzikanten Lidwiene Vermeij [blokfluit] omlijst door Italiaanse muziek. 

25 mei:  Anna Wiersma en P.B. Kempe en muzikant Dries Olthof [doedelzak]

1 juni: Dick Molenaar en Helma Snelooper dichters en  muzikant Vincent van Dam [viool]

 8 juni: Ankh Gussinklo en André van Gessel dichter en muzikanten Bergherdiek: André van Gessel, Kees Weitkamp en Tycho Schipper [zang en diverse snaarinstrumenten]27 | Rolf Wolters | Klinkplek 

 15e KUNSTWANDELROUTE HUMMELO | EEN LANDGOED VOL KUNST
 & ENGHUIZER DIALOGEN V | De voorbereidingen | 31 januari 2014 

Foto's:  Gerard ter Brugge 

 Bert Scheuter, Pim van Arkel

Mary Quarles van Ufford


Gebke Westra
Marieke van der Graaf | Eva Marieke van Es

 Nol Schrijvers | Ruud Kaper

 Wilma Brouwer


 Henk Winkelman, Tejo Tiemessen en Günther Zins

 Pim van Arkel

 Hannah Blom

 José Botterhuis


 Hannah Blom, Joke Verboon

 Jan Opdam

Sarah Hamming, Sophia Groepchef en Henk Winkelman

Gebke Westra, Jan Opdam en P.B. Kempe


 15e KUNSTWANDELROUTE HUMMELO | EEN LANDGOED VOL KUNST
 & ENGHUIZER DIALOGEN V | De opbouw | 5 april - 9 april 2014  Evelien Jorna-Jacobse | Vreemd nest
 

       
 José Botterhuis | In paradisum


 Willy Oster | natürlich künstlich


 Nol Schrijvers | Coulisse

 Henk Winkelman | Achter muren waar ik niet komen kan  Marieke van der Graaf & Eva Marieke van Es  | N-E-S-T-E-N-E-N


    Govert en Pim van Arkel | Waterspiegels


 Nol Schrijvers | Coulisse

 Hannah Blom

 Hennie den Ouden en Mary Quarles van Ufford

Pim van Arkel | Waterspiegels Martin Pragt | Improvisatie met de omgeving

Charlotte van Dijk | Vlindervrouw

Fotograaf Gerard ter Brugge


S C H R IJ F M A C H I N E P R O J E C T | JAN OPDAM | DE OMSMEDERS


Hans Mellendijk


Jan Opdam

DE POËZIEWIJZERS
De dichters van de Omsmeders werden uitgenodigd vierregelige gedichten in te sturen met betrekking op de Kunstwandelroute, het landgoed, de natuur. Jan Opdam en Hans Mellendijk selecteerden daar negen gedichten uit voor de zo genaamde Poëziewijzers.Symphonie Smeedwerk

… | Bert Bevers

Steevast werden hier des avonds valkkleurig
lichten gedoofd. Goden bleven verzwegen,
en achter dwaalsporen geurden warme broden.
Morgen waait de wind weer uit het oosten.... | Simon Dermijn

Een gevallen boom, tijd uit tijd losgerukt.
Aarde waar alles wordt opgeslagen,
verwerkt het hout tot nieuwe grond
voor de tijd die bomen kweekt.BLAD… | Ankh Gussinklo

het blad droomt zich het voorjaar
schrijft zich naar de zomer en lijnt
haar nerven schijnbaar stervend uit
naar de herfst. het blad schildert zichzelf.
VERBEELDING | Hans Mellendijk

Het woud dat alle wonden heelt 
kleur van leven, geur van verval
licht in het donker aderend
smelten ziel aan ziel inéén, wij.

VRIENDSCHAP | Dick Molenaar

Hier sluit men vriendschap op dit land
goed  voor de  kunst van beelden en van woorden
voor die het zagen die het hoorden
hier is de heer van ’t landgoed koning en ook klant

BOSANEMOON | Helma Snelooper

wulps vertakt zij haar wortelstokken
onder klokkend witte rokken
ver van bleu bloeit de bosanemoon
buiten zinnen, buiten gewoon

… | Wim van Til

dit is de zin in mijn bestaan,
dat er geen einde komt aan steeds
opnieuw beginnen. Ik bijvoorbeeld
ben al weer bijna terug.

.... | Lidwiene Vermeij

Je stem klinkt in 
het geluid van een vogelkoor
waarvan de echo
wordt vertaald in mijn hart. WEEMOED | Anna Wiersma

Pas als je weemoed voelt en
een brok in je keel, om wat je kwijt bent
dan weet je plots, dat je toen …
een beetje gelukkig was.
2014 | 15e Kunstwandelroute | de gedichten | Enghuizer dialogen V

Gerard Akse | Nico Arts | Henk Beunk | Bert Bevers | Simon Dermijn | Ankh Gussinklo | P.B. Kempe | Hans Mellendijk | Dick Molenaar | Louis Radstaak | Bert Scheuter | Helma Snelooper | Wim van Til | Margót Veldhuizen | Lidwiene Vermeij | Rena Wams | Anna Wiersma 

#-projekt | 2e editie


KUNST | Margót Veldhuizen

En altijd maar weer de kunst niet
van de ander af te kijken, spelend 
als een kind de woorden te schikken
zodat zij spreken over dit landschap.... | Piet Post

treurberk,
treurbeuk,
treurcypres,
treuriep,
treurwilg,

overal treurigheid
O-TRAUM | Hans Mellendijk

De schoevende moevende coulissen
wie dröttelt en zóbbeket daor in ’t rond? O!
Tussen opstanding en vurige tóngen. 

Per lopende meter zingeving. De hof van Plato.
Umringd deur Epicurese eerpelvelden. Aviko.
Zielsetalage adelt aosem van ’t Loo. O-Traum | Hans Mellendijk | versie 2010 

MODDER | Gerard Akse
[bij beeld van Pim van Arkel]

ik weet dat waterbeestjes
bij lage temperaturen
warmte zoeken in de modder

daar zijn het beestjes voor

het is hun huid, modder kleeft
wij zoeken ons heenkomen liever elders

maar dan toch stilstaan bij de poel

we putten hoop uit de witte bron,  
dat donker modderwater de wolkenlucht
helder reflecteert

licht of donker
we kennen tot op heden niet de uitkomst,
de overwinnaar

spiegeling
misschien zien we onszelf
modder product van tweestrijd

altijd onaf

het onbeslisteKUNSTROUTE | Nico Arts

Al zo vaak hetzelfde bos
dezelfde duffe geuren
van het opgeschoten hout
met korstmos als melaatse zweren

alsof het nimmer is gezien
mij telkens weer verrast
ik samen weer met haar
dezelfde weg gelopen

maar nooit dezelfde kunst
uit brein en hand ontsproten
wij samen van hun vondst
afwisselend genoten


LEEFTIJD | Henk Beunk

de klok tikt tijd de geschiedenis in
verlengt per seconde het verleden 


kort de toekomst af

tijd is een eindloze niet te stoppen
niet te sturen ruimtelijke constante


die vierde dimensie heet

leef-tijd is een persoonsgebonden
meetbaar punt op een diffuus lijntje 


tussen komen en gaan


de autonome tijd
waar we aanhaken bij de geboorte 
en loskomen met de doodafvallers raken achterop
verdwijnen uit het zicht
en op den duur uit beeldde tijd loopt schrijdt
beweegt glijdt schuift


zonder aanzien des persoons


onverzettelijk


ENGHUIZEN | Simon Dermijn

Soms, even aangeraakt, voel ik haar
ontsnappen, opgenomen in het nevellicht
en de koele schoonheid van de herfst,
de fee van Enghuizen.

Een gedicht dwarrelt, even achter mij,
om te zien of de dichter werkelijk ziet,
voelt en vraagt, wat het later in een
bruine kroeg in woorden zal opschrijven.


Woorden legden aan bij het huis, de stallen,
de bomen, de dieren, de sloten en de bruggen.
Zij beschreven wat er was, er nu weer is maar
aarzelden bij wat er ooit zal zijn.


AARDE… | Ankh Gussinklo

de hemel ongenaakbaar -waar is de Jakobsladder -
adders onder het gras. hyper ventileer ik mijn angst
tot het diepste zwijgen mij verhoort: liefste
je hoeft geen adem te hálen, je krijgt lucht.

LUCHT… | Ankh Gussinklo
[vrij naar kind en wijsgeer]

wie kan de lucht bezitten, de grond. wie trekt
de lijnen om de landen, haalt strepen door het blauw.
wie herijkt ons idee over de zeeën, plant het 
bij elke barenswee tussen onze oren.                  

DOORKIJKJE …

van bron naar bron gelopen, van water
naar steen. Het lage licht, tranende ogen
gunst om te leven, kunst van sterven
de einder lokt en schrikt af.
VAN ENGHUIZEN TOT PLOEGSTEERT | P.B. Kempe
[bij een kunstwerk van Hannah Blom]

Fout na de oorlog: slot in de as…
Puntig úitstekend stuk land vol vuur
sloeg van Comines-Warneton (Hainaut)
staart uit de Groote Krijg naar Hummelo:

Gemenebestelijke zijloot
van lopende Zonder-naamstraat, dood

op het monument voor
de meer dan elfduizend,
klokke zeven luist’rend,
eerste vrijdagavond:
van bezuiden Ieper

tot bij het ondiep der Oude IJssel
klinkt de Last Post van de Shell Shock,
slotvuur per onstilbare trompet.


TEKENING | Hans Mellendijk

De lijn die de horizon zoekt
om dan de hoogte te volgen
de stralende lucht in de beek


vervloeit in een grandioos ik.


SCHILDERING | Hans Mellendijk

De streek die de vlakken vindt 
om dan het grasland te kleuren
schaduwen van bos in lange
banen gaan over in een jij.

ONTGINNING | Hans Mellendijk

De herinnering; opslag
van indruk en ontvangst en de
neerslag van hoe het beklijft
de heide, de hof, de stroom, hij.

AVOND | Dick Molenaar

De kunst is moe de woorden rusten zacht
in ’t land van bloemen boom en blad
waar oog en oor zijn goesting had
de avond valt ook u wordt terug verwacht

EIK  | Dick Molenaar

Trots reust de eik zijn stam
die de tijd verduurt
zuilt de oude eik
zijn lijf op gewijde grond


LENTE | Dick Molenaar

Bomen wachtend op nieuwe
bladeren worden wakker ook ik
veeg de nevel uit mijn ogen
de mist trekt op het is weer lente in het bos
  

HELMA, WO SIND DEINE GEDANKEN? | Louis Radstaak

uit de lange Greffelinkallee kwam
Snelooper Helma gefietst, zij zong
vrij luid 'n onverstaanbaar lied,
zij zag mij wel en zij zag mij niet.

VERA JANSSEN-KNOOPUWLOS | Louis Radstaak

Knorpelia, wat vloeit mij aan?
uw knekelveld is naar de maan
en alle karbonkels blozen

…| Bert Scheuter


SPEENKRUID | Helma Snelooper

het speenkruid spruit de perken uit
het druist, het bruist, het brast, het wast
-om lente te ontsluiten-
zich onmundig uit de kluiten

VROUWENMANTEL | Helma Snelooper

stut, beschut, om onder te schuilen
bij blauwe plekken, butsen en builen
blaardoorprikker, wondenlikker, tranentrekker, troostverstrekker
als ik wankel, als ik kantel wortelt mij de vrouwenmantel


DE ZWERM | Helma Snelooper
[gedicht bij het kunstwerk van Dries Olthof en Gebke Westra]

staalblauwe lucht
een vreugdekreet
in volle vaart
aaneengesmeed
zwenken we samen
zonder elkaar te raken
we geven ruimte
om aan te haken
bewaken elkaars bestaan

zo door de vorm bewogen
door de vlucht gevlogen
waaieren we uiteen
en dan draaien, jongleren,
scheren we
in gestroomlijnde ijver
vlak over de vijver
stijgen loodrecht bovenaards
onbezonnen hemelwaartsVROUWE | Helma Snelooper
[gedicht bij het kunstwerk van Marjo Heuvels-Alders]

zij verschijnt
in onbeschrijfelijke schoonheid
en ze verleidt
lokt je binnen haar geheim
ze stilt de tijd
als je verwijlt in haar nabijheid
ze wil haar web rondom je weven
vangt je in de bloei van haar leven
bereidt je kruiderijen
geeft voedsel aan je dromen
ze lest je dorst volkomen
niemand die je zo begrijpt
je wenst
dat ze nooit verdwijntHOMO HUMUS | Helma Snelooper
[gedicht bij het kunstwerk van Wilma Brouwer]

ik weet niet zeker
of die boom
je wil begroeten of bedelven
het is wellicht hetzelfde
de wereld trilt onder je huid
ze duwt je voor- en achteruit
ze tilt je op, ze smijt je neer
en je staat weerloos in de storm
onbedaarlijk los van vorm
je hoort het bonzen in je bast
en hebt maar nauwelijks houvast
geen bescherming tegen regen
en de wind blijft je bewegen
en je weet opeens niet meer
of je moet jammeren of juichen
ik weet niet zeker of die boom
staat te barsten of te buigen

VER- GAAN
[gedicht bij het kunstwerk  van Gerrie Ploeg]

vergaand vertrokken
alles wat ik ooit bezat
zorgvuldig ingepakt
bij moeder aarde
in bewaring gegeven
vuile sokken
wijze lessen over leven
alsof er nooit een vroeger was
dans ik door het natte gras
licht van lust schud ik mijn lokken
draag ragfijne rode rokken
o ik popel om uit te lopen
luid kan ik de lokroep horen
ver voorbij geijkte tijden

als ik ten volle wil vertrekken
zal ik ver gaan

  
GEEN PAARD | Margót Veldhuizen

Hier spreken stenen als water
net als  de bomen en de dieren
ik noem er niet een bij naam,
een stiefkind is zo gemaakt.

Voor mij hoeft hier
geen paard te dansen
geen hond te springen.

Alles is zoals het moet zijn
bloeit zonder scrupules,
kent geen schaamte.

Bloemen openen zich in het ochtendlicht
de dauw glinstert als kristal, eiken staan
bij elkaar, alsof ze naaste familie zijn.
 
Hier valt de bloesem als sneeuw
dalen sterren vermomd als vlokken
zien wij het licht door de bomen,
houden de woorden lang  binnen.LANDSCHAPSKUNSTENAAR | Lidwiene Vermeij

Hij heeft het water getroffen.
Het blauw van de hemel gehaald.

Terwijl zijn naaste buur
van het uitzicht geniet
vangt hij vissen met de hand.

Doodgeslagen verrijst in de pan
een groot wit oog
dat verbijsterd
naar de gaten in de lucht kijkt.

Er is geen reddende hand.
Het landschap blijft pittoresk
vanaf groene heuvels zichtbaar.

… | Rena Wams

golven emotie door eeuwigdurend
altijd bewegend vanuit de bron
levend water stroomt en meandert 
door een landschap dat je eigen is

glorieus de ochtendzon
stralend aan het firmament
zeven hemelen kussen
de ontpopte dageraad

HAIKU | Anna Wiersma

Mijn pen vergeten
Dankzij de zaktelefoon
Toch nog een haiku
GESLUIERD | Anna Wiersma
[bij een kunstwerk van Luitgard Schulz]

Ze is al oud maar levenslustig, sterk
en buigzaam in de wind.
Geslachten zag zij gaan en komen,
een kind, een man.
Nieuwe beloftes, vervlogen dromen,
een nieuw seizoen.
In lentetooi toont zij haar kracht,
verloren heeft ze en gewonnen.
Standvastig, fier
de blik vooruit als was zij jong.
Eeuwige schoonheid en bekoring
vestigt de blik op haar.
Als bij een bruid.De 15e Kunstwandelroute Hummelo | de beelden
Foto's:  Gerard ter Brugge en Hans Mellendijk


01 | #-project | Hans Mellendijk en Piet Post [met gedichten van Margót Veldhuizen, Piet Post en Hans Mellendijk]
02 | Paula Nieuwenhuijzen | Onverwachtse ontmoeting
paulasiero@gmail.com03 | Gerrie Ploeg | Ver-gaan
gploeg60@gmail.com | 06-23644194


04 | Leerlingen van het Almende College, locatie Bluemers te Silvolde 
Vreemd nest | Evelien Jorna-Jacobse | e.jorna@kpnmail.nl | 0315-325212
05 | Thea Zweerink | Maan

info@theazweerink.nl | 0315-24295806 | Wilma Brouwer | Homo Humus II 07 | José Botterhuis | In paradisum

j.botterhuis@hetnet.nl | 06-30157122  | 0314-36369708 | Willy Oster | natürlich künstlich
info@willy-oster.de09 | Nol Schrijvers | Coulisse
0314-651491-0612819807 nolenan@kpnmail.nl 


10 | Dries Olthof en Gebke Westra | Zwerm

gebkewestra@gebkewestra.nl | driesolthof@gmail.com


11 | Luitgard Schultz | een tijdelijke lentebruid (getrouwd met de omstandigheden)
luitgard-schultz@hetnet.nl

12 | Ute van Aalst | Waldgeheimnis
utevanaalst@hetnet.nl | 0315-681624

 13 | Henk Winkelman | Achter muren waar ik niet komen kan

Henkart@kpnmail.nl | 0314 -330261 | 06-31995619


 14 | Günther Zins | Auftauchen oder Versinken

guentherzins@freenet.de | 00492821-2740115 | Marjo Heuvels-Alders | Vrouwe

m.heuvels-alders@chello.nl | 0314-343357 | 06-51038194

16 | Miranda Vissers | Usnea Pterocarya Imaginaris / Imaginair Vleugelnootkorstmos

Miranda.vissers@hotmail.com | 040 262212817 | Sarah Hamming & Sophia Groepchef | Spiegeling

sarahhamming@hotmail.com | 06-45086962 & sgroepchef@gmail.com | 06-14448493

18 | Tejo Tiemessen | Bird on a wire

t.tiemessen@chello.nl | 0313631341


19 | Ruud Kaper | Veelpotige reuzenbasilisk
ruud@kaper.com  | tel. 0314-39480420 | Hermine  Grob-Riswick  | Sciurus Vulgaris in zijn territorium
hermine@kpnplanet.nl   | 0316-543285 

21 | Elisabeth Schink | Birkenfreund
erdvogel@web.de   +492821 8361788


22 | Els Kaper-Klaver | Bostempeltje
els@kaper.com  | 0314-394804


23 | Marieke van der Graaf & Eva Marieke van Es  | N-E-S-T-E-N-E-N
24 | Joke Verboon | Cimicifuga simplex - zilverkaars
golem@ kpnmail.nl | 0313 47567025 | Piet Post | Fluitketels 
postdaniels2@gmail.com | 0315-327259


26| Netty de Weerd - Armbrust | Gedaanteverandering

nettyarmbrust@hotmail.nl | 0314-328091 27 | Rolf Wolters | De Klinkplek
info@rolfs.nl | 06-21501561


 28 | Hannah Blom | Monument voor de vluchteling
hannahblom@gmail.com | 06-12711488


29 | Dries Olthof en Gebke Westra | Stairway to heaven
gebkewestra@gebkewestra.nl | driesolthof@gmail.com

30 | Martin Pragt | improvisatie met de omgeving

mh.pragt@chello.nl


 31 | Charlotte van Dijk | Vlindervrouw
dijkvaneencharlotte@hotmail.com

 32 | Mary Quarles van Ufford | Transvissie33 | Hennie den Ouden | Stroom - opwaarts - stroom - afwaarts

hennievanwolfswinkel@hotmail.com | 0314-651567


34 | Jan Opdam | Sieraad  
jan @opdam.com


35 | Pim van Arkel | Waterspiegels

06-51550669

36 | Jozef Kemperman | een twee drie vier bomen van papier
aanons2@kpnmail.nl | 06-11211767


37 | Freeke Nijman | Herinnering
freeke.wimnijman@kpnplanet.nl | 0314-683482 | 06-12371247

38 | Ineke ter Haar | De zon

ineketerhaar@upcmail | 06-10283523

39 | Riet van Schie | Levenslijn
rietvanschie@me.com | 0313-473704

Publieksprijs


Bij aanschaf van deze jubileumcatalogus krijgt u een stemkaart om uw eigen top-drie samen te stellen.

Wanneer u dit kaartje aan het eind van de wandeling weer bij Hotel Café Restaurant 'De Gouden Karper' inlevert, maakt u kans op een kunstbon van Het Web ter waarde van € 100,-- waarmee u bij Het Web een kunstwerk kunt uitzoeken. Na de laatste dag van de Kunstwandelroute wordt er uit alle inzendingen een kaartje getrokken. De winnaar krijgt bericht van ons.

Kunstmarkt op 27 april
Op zondag 27 april wordt van 11.00 uur tot 17.00 uur op de parkeerplaats  in het centrum van Hummelo een kunstmarkt gehouden, waaraan 25 á 30 kunstenaars meedoen. Er zijn kramen met schilderijen, beelden, emaille, fotografie, houten beelden, keramiek, sieraden, papier- en textielkunst e.d. Ook dit jaar weer levende muziek.

Poëzie
Voor de vijfde maal hebben de dichters van De Omsmeders zich laten inspireren door het landgoed en/of de kunstwerken. Hun gedichten zijn opgenomen in de jubileumcatalogus. Ergens halverwege de route - op nr. 28 - heeft Rolf Wolters een minitheatertje geconstrueerd. Een klinkplek. Hier worden elke zondagmiddag vanaf 15:30-17:00 u. van Pasen t/m 9 juni gedichten voorgedragen en muziek gemaakt. Voor het programma zie website www.webartsight.nl en de Facebook-pagina daarop, het weblog http://enghuizerdialogen.blogspot.nl of de aankondigingen op de klink-plek. De poëzie is ook te lezen op http://enghuizerdialogen.blogspot

Poëziewijzers
De samenwerking met de dichters van De Omsmeders wordt op een bijzondere manier tot uitdrukking gebracht in een aantal speciale richtingwijzers. Deze wegwijzers zijn kunstwerkjes op zichzelf, gemaakt door Jan Opdam. Ze zijn na de Pinksteren te koop voor € 75,- . jan@opdam.com

Fotowedstrijd
Op de Kunstwandelroute worden elk jaar veel foto's gemaakt. Dit jaar nodigen we alle wandelaars uit om foto's op te sturen naar KWR.hummelo@gmail. (maximaal 5 foto's in PnG, JPG of TIFF, met een goede resolutie). Uiterste inzenddatum is 10 juni 2014. Een jury zal 20 foto's nomineren voor een prijs. Er wordt vooral gelet op creativiteit, speelsheid, originaliteit en compositie. De 20 foto's zullen na de KWR tentoongesteld worden in het Web te Doetinchem. De winnaar krijgt een waardebon van € 50,- die te besteden is in het Web. De ingezonden foto’s kunnen vrij voor publicitaire doeleinden gebruikt worden.

Kinderpuzzeltocht
Speciaal voor de kindeen is er een puzzeltocht met leuke vragen over de kunstwerken, verkrijgbaar bij restaurant 'De Gouden Karper'

Vrijwillige bijdrage
Wij hopen dat u geniet van de kunst en het landschap. De organisatie van de kunstwandelroute kost veel tijd en geld. Wij werken met een bescheiden subsidie en sponsorgeld. Dat is niet genoeg om de hele organisatie rond te krijgen. Een vrijwillige bijdrage van u als publiek is van harte welkom. Aan het eind van de route en in
Restaurant 'De Gouden Karper' is een bus waarin uw bijdrage zeer welkom is.

Het Web

Stichting Het Web Kunstenaarsnetwerk te Doetinchem organiseert deze Kunstwandelroute. Bezoek ook onze galerie en winkel op de Veentjes  35 te Doetinchem. www.webartsight.nl


De 15e Kunstwandelroute en de Enhuizer dialogen V in de pers en op het wereld wijde web elders

Gemengde berichten> | Kunst van Thea> | Google>


dG | editie Achterhoek | 8 april 2014

Geen opmerkingen:

Een reactie posten