2012 | Enghuizer dialogen IIIEen landgoed vol kunst
Kunst en natuur in de Achterhoek   13e editie
Landgoed Enghuizen, Hummelo  5 april t/m 28 mei 2012


Meer dan dertig kunstenaars hebben weer hun werk in de vrije natuur opgesteld. Verder doen dit jaar leerlingen mee van school de Lans en cliënten van Fatima te Nieuw Wehl. De werken staan opgesteld langs een wandelroute van zo’n vier kilometer op het landgoed Enghuizen.  Het is een wandeling van zeker anderhalf uur.       
Het startpunt is bij het Hotel-Café-Restaurant  De Gouden Karper Dorpsstraat 9, of Café FF naar Steef, Dorpsstraat 1,  in Hummelo
Het landgoed is van zonsopkomst tot zonsondergang vrij toegankelijk.
Poëzie project
Voor de derde maal hebben dichters zich laten inspireren door het landgoed. Aan het eind van de route heeft Rolf Wolters een Poëziemeubel geconstreerd. Een klink-en leesplek.  Hier kunnen gedichten gelezen worden of voorgedragen. De dichtersgroep De Omsmeders zal hier elke zondag  tussen Pasen en Pinksteren van 15:30 u.-16:30 u. gedichten voordragen. Bij de kasteeltuinmuur tegenover het Koetshuis heeft Jan Opdam in samenwerking met de dichters éénwoordgedichten uitgebeeld in de Muurbloemlezing.PDF Catalogus omslag klik hier>

* * *

D   E         E   N   G   H  U   I   Z   E   R       D   I   A   L   O   G   E   N    I I I 


De muurbloemlezing | Jan Opdam en dichtersgroep De Omsmeders


Hans Mellendijk | TOEGOED

Bert Scheuter | KEERHOOP

Ankh Gussinklo | BETERSTRIJD

Lidwiene Vermeij | NACHTJAMMER

Wim van Til | SCHEURGRENS

Bert Bevers | TROTSANGST

Jan Opdam | LOTSWOEDE

Louis Radstaak | DIEPTELUST

Henk Beunk | ZIELETOCHT

De poëzieklinkplek | Rolf Wolters en dichtersgroep De Omsmeders

Foto: © Hans Mellendijk | 2011


Foto: © Hans Mellendijk | 2012

 Foto: © Louis Radstaak | 2012

 Foto: © Louis Radstaak | 2012

Vader en dochter

Vóór hen hadden wegbereiders
het parcours beschreven op papier
toch hebben zij alsnog gekozen
voor dwalend gaan op hun manier

zij die daar stond en dan weer liep
hij driemaal tien in jaren ouder
zij alles had ontdekt, hem riep;
hij nam haar op zijn schouder

ze zijn nog lang gebleven
het bos hen beiden had verrast
zoals het nimmer was beschreven


Nico Arts


Lobeeklaan


naald- en loofhoutbos
eng huizen bomen samen
struiken planten wortels
in eeuwenoude humus
van moeder aarde’s grond

vaklui boeren houtgerief
rangschikken lanen wegen
waarlangs ook water hoort
dat nauw landschappelijk luistert

en putten vanzelfsprekend
uit inspiratiebronnen
van streek en goed

het toeft hier puik
op lobeeklaan


Henk Beunk
Wie de weg

Hier sta ik strak, zie ik uw denken gedoopt
in honingkleur mij naderen. Gedaan lijkt
het met wachten, met die verzegelde blik.
Zet verleden zeker niet al te mager aan.

Kom maar op met uw verhaal, met uw drift,
uw snuivende. Kom maar op! Al dat groen,
dat pertinente willen, kan geen leegte voltooien
als je daaromheen de raadsels niet bevrijdt.

Vergeef mij als het u belieft, vergeef mij maar,
als alles zich rild voltrekt in immer weerkerend
zwijgen. Achter de theekopjes die tinkelden

in het paviljoen, het ruisen van gordijnen, die
verbroste dromen. Geen wezenlijker beeld is er
nu dan dit. Maar: wie de weg weet mag het zeggen.


Bert BeversBeeld: © Jaap Hiddink

Afstand …

Het landschap lag opnieuw er prachtig bij dit jaar
Wat zouden wij op cultureel gebied ontmoeten
Ik snoof er lustig aan, rook op de route
Nog ’t zweet van menig moeïe kunstenaar.

Ik zag haar staan - wat heet – we raakten aan de wandel
Koutend over ’t uitzicht en moderne kunst
Naar haar te luisteren bleek gaandeweg een gunst
Een schildering van afzien, aanzien, wandel, handel.

Van rang en stand, van moeiten en van macht
Van meester en van knecht; de rijke wijdte
Versus haar vaders godsarmzalig keuterboerderijtje
De pet onder de arm, de pacht.

‘k Zocht op haar lippen taal of tekens van verwijt
“Ach, dat was hier en toen normaal”, zei zij
Ze wees vooruit naar waar vroeger het stulpje lei
Blikte terug, recht in die goeie ouwe tijd…

Ankh Gussinklo


Beeld: January Suchodolski 

Onderweg naar Doetinchem

Steppen oostwaarts van de IJssel
nemen bezit van zijn verplaatsing,
buigen de rechte rijksweg tot wankel
wagenspoor naar Jena, Lützen, Bautzen …

Wat verder oosters ter tafel komt
vertoont zich eerst wanneer hij als een
gouden horde karpers happend naar
het onbestemde zwemmend heen en
weer de Berezina overmag –

waarna hij keert, op uitgeklede
keizerlijke schreden, tot
Enghuizen op het Hummels platteland.


P.B. Kempe

Foto: © Hans Mellendijk

moment

als ik het bos verlaat zie ik
hoe de gulden snede waakt
over het landschap
en de ongemeten wolkenlucht
laag op een voetstuk zet
als eerbetoon
aan een tijdloos moment

hoe het mogelijk is
de bijna ongrijpbare ruimte
in een oogopslag te overzien
blijkt hier eens te meer
we overleven soms
de tijd


Ton Luijten
Toegoed Enghuizen

Telkens maar daar; schuivende schermen
of is het de dolende loper
die tussen bladerdek en lover
barre koude loopt uit te kermen?

Weeklagend de warmte tegemoet;
dartel voorjaar eindelijk proper.
Nog even en daar is het koper
slagmaals telkens weer. Het doet zo goed.

Zie daar het starend erfgoed blinken
in fasen, impressionistisch
schuift verleden caleidoscopisch

in het heden. In toegoed zinken
bosanemonenclusters. In feit
één groot tonenrijk blommentapijt.


Hans Mellendijk

enghuizen

gelaagd in de geschiedenis
heeft het landgoed hier zijn schat verborgen
een rijk verleden met geluk en zorgen
een waardevolle erfenis

met uitzicht op de pinksterbloemen
de bosboomgeuren in je neus
en geurkruid met geen naam te noemen
is levensadem nooit meer keus

een lentezoen op beide wangen
een woordenschat uit volle borst
geen zintuig zonder zinderend verlangen
gedichten stillen honger en de dorst

dit is een land van melk dit is een land van honing
en met een bos geluk in elke hand
voel  ik mij op dit landgoed rijk als was ik koning


Dick Molenaar
Het  vogeltje

Er zat een vogel voor mijn keukenraam –
Er zaten traantjes in zijn kleine ogen.
Toen sprak hij zacht maar duidelijk mijn naam
En vroeg of ik die traantjes wilde drogen.

Ik ben er heel voorzichtig heengelopen –
De scheiding was alleen een kleine ruit.
Misschien deed ik het raam te ijlings open –
Want plotseling sloeg hij zijn vleugels uit.

Terwijl ik vlammetjes ontwaarde aan zijn veren
Steeg hij omhoog naar onbekende sferen
En op mijn vensterbank lag enkel nog wat as.

Ik wist niet wat ik hierbij moest bedenken,
Het kon mij enkel de illusie schenken
Dat dit een kleinzoon van de vogel Phoenix was.


Roel PosthumusZandewierde

over het veld lopend
dwars door de graanakker
ging ik de molen op Zandewierde in

een stem zei streng tot mij:
"gij zult niet door het graan gaan!"
ik keek beschaamd opzij...

het paard deed de wieken draaien
in een tredmolen met assen,
tandwielen en kettingen
bewogen gestaag en traag
de zware maalmachines

het koren viel langzaam
neer, het meel werd gebruikt
het dagelijks brood werd gebakken
er scheen een middagzon
over de oneindige verten

buiten keek ik nieuwsgierig
naar de randen van het aquarel
over het verdwenen Enghuizen.

Louis Radstaak
Buitengeluk

Niet het moment, niet het ogenblik
maar de sconden nadien zijn het
die ik delen kan, als het besef, ook
slechts zo'n oogwenk, mij er aan
herinnert dat registratie nodig is.

Dan ben ik op tijd of net te laat,
zie geankerde voeten in de aarde,
daar ver beneden, mijn grondslag,
mijn houvast, de humus die mijn
blik bijstaat als ik opzie en kijk.

Wat daar was is alweer verdwenen,
laat ons het waanbeeld koesteren.

Bert Scheuter

Jonkvrouwe

geworteld staan de gewelven van 't kasteel
weerbarstend achter wuivend gras verscholen
tussen het mos een achteloze kanteel
en als je ademt hoor je Julia dolen

haar vader gaf haar 't landgoed ten geschenke
om haar ontluikend leven te beginnen.
vanuit de vijver zie ik Julia wenken,
de lentelucht beschrijft zich met haar zinnen

wie blijft zoeken geeft nog altijd sporen.
de beuken preken plechtig van magie
over de brug keert het verleden om

rondom het koetshuis kan ik echo's horen
een onophoudelijke melodie
als Julia roept: waar blijft mijn bruidegom?


Helma Snelooper

Ik was de tuinman en u wilde dood. Ik las
de angst in uw gezicht. U werd omringd door
vissers, Judas in hun midden. U schonk
de wijn, u brak het brood. U bad zoals uw vader
u had leren bidden. Vreemdelingen zag ik
in mijn gaarde van uitlopend groen.

Uw handen zochten naar een stam, uw ogen
schoten vuur toen u de naderende massa hoorde.
De jongste haan kraaide in tongen; iemand verzweeg
tot driemaal toe uw naam en iemand anders sloeg
de ogen neer. Ik zag het aan, ik wilde wel mij voegen
naar uw woord; het is mijn geloof dat mij verbood.

Ik was de tuinman en u wilde dood. Uw vrienden aten
dronken van uw lichaam tot hun roes. Uw zweet is bloed.
Neem deze doek en leg u neer, uw vrienden slapen al.
Dat dit uw last is in dit late uur. De ochtend is niet ver, de dag
komt vroeg. Ik zaaide het gras, het is zacht.
Kom, leg u neer; ik houd de wacht.

Wim van Til


Beeld: © Louis Radstaak

Nog steeds Enghuizen

Hier ademen de bomen moeiteloos
en buigen bloemen over verliefden
die zich haastig neervlijen.

Achter de doornige struiken
slapen de herinneringen
in de bemoste stenen.

Alleen de eiken wachters
uit een ver verleden weten nog
van snelle stappen op het zwarte pad.

In de stilte van de nacht schreeuwen stemmen
die in het licht niet worden gehoord.


Margót Veldhuizen

Hier is het

Nooit eerder zag ik zoveel kleuren.
Schaduw schuift tot donker vermiljoen
met grijsgroene banen tot ver in het bos.
Kijk hoe mooi de lichtval.

Hier moet je weten gebeurt het.
Hier spreekt het landgoed.
Daarboven hoor je langzaam de wind,
plant zich voort als stapelklank.

Ritmisch slaan de vogels aan,
hun lucht ruimzittend.
In het gras schuilt van alles.

De natuur werkt grondig mee.
Het bestaande geworteld
in nieuwe vormen en zonlichtzuilen.


Lidwiene Vermeij
Saters

Hun sprankelende dans, beloofde veel
en had niets om het lijf.
Maar immer levendig behielden
zij toch steeds dezelfde plaats.

Hun lokkende bewegingen
verhulde  zacht gelach.
Ieder die kwam werd opgemerkt,
ieder die ging, keek om.

Hoed u voor deze wachters.
Zo speels, hun eigen schaduw.
Los van de tijd.

Landgoed als tijdelijk verblijf.
waar dromen in de wind,
soms vleugels krijgen.


Anna WiersmaFoto: © Hans Mellendijk | Beeld: José Strijbos | 2011
13e  K U N S T W A N D E L R O U T E  H U M M E L O  2 0 1 2

Günther Zins | Durchdringung

Ute van Aalst | Ontwakende Lente


Ineke ter Haar | Schaduwboom

Jozef Kemperman | Wilde winterwindPim van Arkel | Lichtbaken


Marjo Alders | Vuurcocons


Martin Pragt | Verstoorde rust

Piet Post | Baadster  Foto's : Hetty Hiddink 


Dries Olthof en Gebke Westra | Vrij spelThea Zweerink | Le CrochetSchool de Lans | o.l.v. Luuk van Kordelaar | Face your Fantasy
Ruud Kaper | De weg naar boven

Mary Quarles van Ufford | Eendenkooi


Henri Timmerman | De tafel waar


Els Kaper-Klaver | Gevleugelde coconFatima [pottenbakkerij | Ik omarm je ... boom


Willy Oster | In anlehnung an 

Neeltje en Paul Hoftijzer | Weggevlogen


Joke Verboon | The dreaming
Hermine Grob | Kapel van fagacea (nappendrager)

Suzanne Compaan | Weids Zicht


Elisabeth Schink | Die Linie

Marleen Verheij | Tell me ...Riet van Schie | Kijken door andere ogenJan Opdam en dichtersgroep 'De Omsmeders' | Muurbloemlezing 1woordgedichten

 Sonja Brussen | Let me tell you about the birds and the bees Freeke Nijman | muurbloempjes 


Hannah Blom | Verborgen verlangen


Nol Schrijvers | De poort


Hennie den Ouden | Boombaard de Ent


Emeke Buitelaar | Sukha Wilma Brouwer | Homo humus 

Rolf Wolters en dichtersgroep 'De Omsmeders' | Poëzieklinkplek

Vincent van Dam en Henk Beunk

 Vincent van Dam en Helma Snelooper

8 april 2012

Foto's: © Hettie Hiddink | Publiek

Hans Mellendijk en Louis Radstaak


Hans Mellendijk 

Bert Scheuter
15 april 2012

Margót Veldhuizen
26 april 2012Dick Molenaar en Ankh Gussinklo 
29 april 2012


Foto's: © Hans Mellendijk | © Hetty Hiddink | © Ron Scherpenisse

KWR 2012 in de pers | Goed Uit. nl> | de Gelderlander 05-04-2012> | Radio Ideaal Fotoalbum> | Inleiding Bert Scheuter> | Geen opmerkingen:

Een reactie posten